Fartygsbefäl klass 8

En del av sjöskolan

Fartygsbefäl klass 8 - Den kompletta navigationsutbildningen

Fartygsbefäl klass 8 är den kompletta utbildningen för dig som vill börja jobba på sjön. Men även för dig som vill bli säkrare i din roll som skeppare ombord på din egen båt. Förutom navigation får du även lära dig mer om radar, inklusive praktik, VHF, säkerhet, brand, sjukvård och sjörätt. Alla obligatoriska kursmoment ingår i Sjöskolans utbildning, radarpraktik, säkerhet och brand inkl. livflotteövning med SOLAS-dräkter, sjukvård med HLR samt praktiska brandövningar.
 
Fartygsbefäl klass 8 utbildningen är på 6 dagar där vi börjar med navigation, en rivstart med 2 intensiva kursdagar där du får lära dig sjökortsarbete med transportör, passare och nautisk linjal. Missvisning, deviation, alla lanternor, dagersignaler, ljudsignaler, väjningsregler och fyrkaraktärer. Vi hinner även gå igenom meteorologi med både lågtryck och sjöbris. Därefer fortsätter utbildningen med en heldag radarteori, där vi även planerar våra sjökort inför radarpraktiken. Sedan kommer en uppskattad dag med säkerhet och brand. UNder säkerheten får du testa att bada med överlevnadsdräkt, SOLAS 6-timmars och även pröva att ta dig ombord på en livflotte. Svårare än man kan tro med en SOLAS räddningsväst på magen. Väl ombord inser du att livflotten inte räddar ditt liv i en skarp situation, men den förlänger ditt liv. Förhoppningsvis länge nog så att räddningen hinner fram. Du får även testa handbrandsläckare och ur det är att släcka en person vars kläder brinner. Men vi använder en docka.

Fartygsbefäl klass 8 den nya Skepparexamen

De avslutande dagarna går vi igenom alla lagar och tillhörande paragrafer du skall ha koll på i din roll som befälhavare ombord. Fler än man kan tro, men de är där för att skydda dig och andra i skärgården. Det ingår även en komplett VHF-utbildning, så att om du vill kan ta ut ett Short Range Certificate, SRC eller VHF-certifikat som det också kallas. En VHF-aparat har många ofta okända funktioner som underlättar handhavandet, inte minst i en nödsitiation. Vi förklarar skilllnaden på Mayday, Pan-Pan och Securité. Vi lär dig även dig VHF-simulator som numera är ett krav att genomföra ett godkänt prov på innan du genomför den skriftliga tentan. Vi genomför även det obligatoriska momentet där du innan provet skall ha testat att prata i radio med andra.
Sista dagen avslutar vi med sjukvård, där du får öva på hjärt och lungräddning. Något man skall göra ofta och igen.
 
Under de 6 dagarna skall du även genomföra en radarpraktik med vår radarbåt på kvällstid. Då får möjlighet att eta och navigera med radar som hjälpmedeln, endast. Vi mörklägger båten och du får med hjälp av ditt förplanerade sjökort, radarskärmen och din stryman navigera i skärgården. 
 
När alla kursmoment är klara är det snart dags för examen, en halv dag skriftligt prov. Examen genomförs av en oberoende examinator utsedd av Chalmers, godkänd av Transportstyrelsen.

Om du senast den 30 april 2022 innehar ett Förarintyg för båt som lägsta nautiska kompetens så kan du tillgodoräkna dig Förarbevis Vattenskoter genom att logga in på Transportstyrelsens hemsida med ditt bank id. Ansökan ska göras senast den 31/12 2022, men du måste ta Förarintyget som lägst redan den 30/4. Ansökan kostar 300kr, och vill du dessutom ha ett fysiskt kort kostar det ytterligare 200kr. 

 

Kursinnehåll:

  • Utbildningens innehåll:
  • Bryggtjänst och navigation
  • Radar
  • Miljö och fartygsteknik
  • Säkerhet och brandskydd
  • Hälso och sjukvård
  • Personlig säkerhet
  • Passagerarsäkerhet
  • Nödåtgärder
  • Rättskunskap
Sjöskolans Fartygsbefäl klass 8 följer Transportstyrelsens författning 2001:116, bilaga 3. Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsintyg från Chalmers och Transportstyrelsen. Ja,
förutsatt att du är godkänd på alla praktiska- såväl som teoretiska delar. Med dagens regelverk är detta intyg evigt och ger dig rätten att yrkesmässigt föra befäl på svenskflaggade båtar upp till 20 BRUTTO, ca 12-15 meter båt, i inre fart. Vill du kan du komplettera med sjötid som du redovisar till Transportstyrelsen och på så vis får tillgång till större fartyg. Det kallas att ta ut behörighet. Första nivån är till 40 BRUTTO om du kan få ihop 12 månaders sjötid redovisade till Transportstyrelsen. Sista steget leder till 70 BRUTTO och kräver då 24-36 månaders sjötid. Mer om alla dessa regler går vi igenom på utbildningen. Vill du köra större fartyg behöver du utbilda dig högre upp bland befälsutbildningarna på någon av landets 2 högskolor, Chalmers tekniska högskola eller Linnéuniversitetet i Kalmar.
 
Fartygsbefäl klass 8 utbildningen vänder sig till dig som vill eller redan jobbar i skärgården. Det kan vara som RIB-förare, båttaxi, seglingscharter, hantverkare eller varför inte husmäklare. Men utbildningen vänder sig även till dig som har lite större ambitioner med din privata båt. Utbildningen ger en bra allmän grund till ett säkrare och därmed roligare båtliv.
 
Utbildningens längd:
6 dagar, t.ex. tisdag-söndag. Kursen genomförs i sin helhet i Sjöskolans lokaler på Beckholmen. 
 
Förhandskrav:
Giltigt läkarintyg för sjömän. Saknar du intyg sedan tidigare rekommenderar vi Dr Fredrik Buch på Intygsgruppen.
Kursen har praktiska moment som bland annat kommer kräva simkunnighet. 
 
Kurslitteratur:
Vi använder kursböckerna Båtkörkortet, radar i skärgården, VHF till sjöss, Sjörätt – från noll till VII samt Sjötrafikföreskrifter. Även övnngssjökort samt bestick behövs.
 
Kurstider
Vi genomför kurser året runt, med uppehåll för juli samt december månad.